Umiar

Zachowaj umiar w jedzeniu i piciu. Brak wstrzemięźliwości jest grzechem (Ga 5,21) występującym szczególnie w czasach poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa, dlatego Pan Jezus ostrzegał swych naśladowców: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka” (Łk 21,34). Continue reading