Teologia zdrowia – co to jest?

Czym jest „teologia zdrowia”? Jest to biblijne orędzie zdrowia, które obejmuje swym zasięgiem nie tylko dziedzinę fizyczną człowieka, ale także jego sferę psychiczną. „Teologia zdrowia” nie jest hasłem, które znaleźć możemy w konkordancji biblijnej, podobnie jak określenie „Trójca Święta”, ale jest pojęciem ogólnym określającym szeroki zakres jej działania. Continue reading