Troska o życie duchowe

Dbaj o życie duchowe. O stanie zdrowia wnioskuje się nie tylko na podstawie zdrowego wyglądu. Psychika człowieka stanowi fundament jego egzystencji. Myśl jest najistotniejszą dźwignią mocy. Dlatego konieczny jest wybór właściwej postawy wobec życia.

Unikać należy literatury brukowej i filmów o charakterze agresywnym i niemoralnym, które odwracają myśli człowieka od spraw Bożych. Przysparzają kłopotów i są często źródłem niepowodzeń. Zdrowa strawa duchowa odgrywa równie ważną rolę w żywieniu duszy, jak zdrowy pokarm i higiena wobec ciała. Właściwe żywienie ciała i ducha jest zarazem warunkiem szczęścia. Wiele współczesnych chorob jest wynikiem
duchowej depresji.Zmartwienie,niepokój.niezadowolenie, poczucie winy, niedowierzanie, działają destrukcyjnie na nasze siły życiowe i prowadzą do ruiny zdrowotnej i śmierci. Nawet najdroższe pokarmy działają jak trucizna na ustrój, jeżeli spożywa się je w ponurym, niespokojnym i złym nastroju.

Wielu ludzi żyje w ciągłym napięciu nerwowym, którego następstwem mogą być nerwice. Dlatego też współczesny chrześcijanin powinien chwytać się zbawczych wskazówek zawartych w Biblii, które – obok modlitwy – wspierają reformę zdrowotną jednostki. Panować nad swoją mową, dążyć do pokoju, przebaczać winnym, zaufać Bogu i poprzestać na tym, co się ma. Przestrzegając tych podstawowych zaleceń biblijnych zachowamy zdrowie psychofizyczne.