Trzy aspekty zdrowia

Boże przesłanie zdrowia zawarte w Piśmie Świętym obejmuje trzy aspekty zdrowia, które się wzajemnie uzupełniają i są współzależne:

• fizyczny – to zdrowe zmysły tzn. wzrok, słuch, dotyk, powonienie, smak oraz wszystko co dotyczy ciała;

• psychiczny – to aspekt prawidłowo działającej jaźni człowieka.

Zdrowa świadomość jest warunkiem zdrowia psychicznego, na które składają się cechy temperamentu,charakteru i intelektu,czyli cale „EGO” człowieka. A więc zdrowa psychika to zdrów a osobowość, bez jakichkolwiek zaburzeń świadomości (np. przez chorobę względnie przez środki narkotyczne i.Człowiek nieprzytomny traci kontakt z rzeczywistością i jego jaźń pogrąża się w ciemności.

Zatem tylko człowiek zdrowy psychicznie posiada zdolność właściwego podejmowania decyzji nie tylko we własnym życiu ale także społecznym;

• duchowy – obejmuje moralny i etyczny światopogląd tzn. „czyste serce”, „światłe oko” (Mt 622-23) i „Ducha Chrystusowego” ( Rz 8,10), który mieszka w człowieku i współdziała we wszystkim dla jego dobra (Rz 8.28). Pismo Święte określa taką orientację człowieka jako tego. który pojmuje spraw) moralne ..oczami Ducha, serca i duszy’. Takie nastawienie istoty ludzkiej do życia ma kluczowe znaczenie dla samorealizacji chrześcijańskiego stylu życia, nie dopuszcza do siebie szatańskich zwiedzeń i prawidłowo rozróżnia ..dobro-zło”.

Jezus uzdrawiając ludzi podkreślał te zasady i to,jak wielki wpływ posiadają wiara i nadzieja człowieka proszącego o zdrowie (Mt 9.6-8; Mk 1032).