Wegetarianizm

Warto wrócić do odżywiania jarskiego. Ludzie zamieszkujący przed tysiącami lat dziewicze lasy i tereny pustynne żywili się delikatnymi pędami i łodygami roślin, owocami, nasionami, orzechami, jagodami, orzechami, zbożami i różnorodnymi ziołami osiągając zadziwiająco długi wiek.

Czytamy w Biblii, że ludzie żyjący za czasów Noego – przed potopem – pozostawali głównie na diecie wegetariańskiej i dożywali sędziwego wieku. Dopiero po potopie, kiedy konsumpcja mięsa gwałtownie wzrosła (Rdz 93 oraz Kpł 11) średnia życia zaczęła się dramatycznie obniżać. Czytamy, iż Mojżesz umarł mając 120 lat,podczas gdy wiekowy Matuzalem dożył 969 lat; Mojżesz żył więc 8 razy krócej.

Współczesna nauka potwierdziła wartość diety jarskiej,jak również zasadność podziału dokonanego przez Boga na tzw. mięsa czyste i nieczyste, czyli odpowiednie do spożycia przez człowieka i szkodliwe dla niego. W badaniach przeprowadzonych przez zespół naukowców amerykańskich ekstrahowano roztworem soli fizjologicznej różne substancje z mięśni zwierząt określonych w Biblii mianem czystych.

Następnie wyciągi te dodawano do siewek łubinu, celem sprawdzenia ich wpływu na zdolność kiełkowania. Okazało się, iż wyciągi mięsne uzyskane od zwierząt „czystych” nie hamowały ich wzrostu, natomiast uzyskane w identyczny sposób wyciągi z mięs zwierząt „nieczystych” (świnia, królik, sowa itp.) były toksyczne dla siewek. To samo dotyczyło mięsa ryb „czystych” (które posiadają łuski i płetwy) i  nieczystych”, które nie posiadają łusek lub płetw.

Zwraca się uwagę na fakt, iż biblijna dietetyka nie ma nic wspólnego z kultem rytualnym, związanym ze starotestamentowym Izraelem, lecz posiada znaczenie higieniczno-zdrowotne. Dietetyka biblijna także dziś chroni zdrowie człowieka; jej zalecenia mają wymiar ponadczasowy.